№ 1(7) (2017)

Опубліковано: 2020-01-20

Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи

Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва

Ефективність використання машин в землеробстві

Мехатроніка і цифрові технології природовикористання