Про журнал

Засновник: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Журнал виходить 4 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Журнал включено до:
Переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1328 від 21.12.2015.
Google Scholar, з 14.01.2016;
Реєстру наукових фахових видань України в категорії Б з наказом № 886 від 02.07.2020.

Рубріки журналу:

Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи
Транспортні процеси агропромислового комплексу
Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва
Техніка і технології тваринництва
Інженерія використання та відновлення довкілля
Механіка агротехнологічних матеріалів
Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин
Ефективність використання машин в землеробстві
Мехатроніка, інтегровані електро-технології та автоматизація
Енергетичний менеджмент, енерго-збереження і альтернативна енергетика
Електрообладнання та енергетичне машинобудування
Біомедична інженерія і технології
Ефективність та надійність систем електропостачання
Інформаційні технології в природокористуванні.
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій