Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рошенцевої льонотрести

  • Лімонт А. С. Житомирський агротехнічний коледж
Ключові слова: льон-довгунець, насіння, абсолютна маса, енергія проростання, схожість взаємозв’язок, рошенцева льонотреста, виробництво

Анотація

Переважно посівні якості насіння оцінюють абсолютною масою (масою 1000 шт. насінин), енергією проростання і схожістю. Абсолютна маса насіння крім інших чинників залежить від фази стиглості льону-довгунця, а також способів і строків збирання. Зі зміщенням строків збирання від зеленої до повної стиглості абсолютна маса насіння зростає із сповільненням за логарифмічною кривою. Статистична вибірка абсолютної маси насіння мала розмах варіювання від 2,4 до 6,04 г за середнього арифметичного значення і середнього квадратичного відхилення відповідно 4,43 і 0,95 г, а коефіцієнт варіації дорівнював 21,4 %. На підставі літературних джерел визначено, що в якості посівного матеріалу можна використовувати насіння з абсолютною масою не нижче 4,2 г. За сівби насінням з низькою енергією проростання його польова схожість знижується, сходи будуть недружними і з’являтимуться ступінчасто, що спричинює ярусність стеблостою і ускладнює або ж унеможливлює механізоване виробництво рошенцевої льонотрести. Характер зміни енергії проростання і схожості насіння залежно від його абсолютної маси описується сповільнено зростаючими гіперболічними функціями, за якими прогнозовані енергія проростання і схожість насіння можуть становити у фазах стиглості ранній жовтій, жовтій і повній відповідно близько 85 і 92 %, 87 і 93 %, 88 і 94 %. Схожість насіння залежно від його енергії проростання описується рівнянням сповільнено зростаючої гіперболи, за яким при енергії проростання 90 % прогнозована схожість може становити 94,1 %. З урахуванням виявлених закономірностей при виробництві льону-довгунця можливо створити умови одержання вирівняного перед збиранням стеблостою, що забезпечує належне машинне очісування стебел та їх розстилання в стрічку, а також високопродуктивне використання засобів механізації готування і збирання рошенцевої льонотрести.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-17
Як цитувати
Лімонт, А. (2020) «Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рошенцевої льонотрести», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(7), с. 21-28. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/107 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва