Продуктивність і стеблостій льону-довгунця з урахуванням густоти стояння рослин перед збиранням

  • Лімонт А. С. Житомирський агротехнічний коледж
  • Лімонт З. А. Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: льон-довгунець, урожайність, якість, стеблостій, густота, коробочність, стебло, мінливість розмірів, маса

Анотація

Продуктивність і стеблостій льону-довгунця є факторами вибору режимів роботи льонозбиральних комбайнів, а мінливість і варіабільність морфологічних ознак стебел ускладнює їх технологічне налагодження та інколи і унеможливлює застосування засобів механізації на готуванні і збиранні рошенцевої льонотрести. Продуктивність льону-довгунця охарактеризована урожайністю насіння і соломи культури та номером довгого волокна, а стеблостій перед збиранням – його вирівняністю, коробочністю та часткою непродуктивних стебел в ньому. Розмірні характеристики стебел оцінені середнім квадратичним відхиленням і коефіцієнтами варіації відповідних морфологічних ознак.

Наведена зміна урожайності насіння і соломи льону-довгунця, номера довгого волокна і вирівняності стеблостою залежно від густоти стояння рослин перед збиранням. Ця зміна подана відповідними графіками і кореляційно-регресійними рівняннями. Залежно від густоти стеблостою зміна урожайності насіння і соломи льону-довгунця та номера довгого волокна описана випуклими параболами другого порядку, а вирівняність стеблостою за висотою рослин – сповільнено зростаючою гіперболою. Визначена оптимальна густота стеблостою, що максимізує урожайність льонопродукції і якість волокнистої складової урожаю льону-довгунця. Висвітлено вплив густоти стояння рослин перед збиранням на зміну коробочності стеблостою, частки непродуктивних стебел в ньому, середнього квадратичного відхилення коробочності, коефіцієнтів варіації висоти і діаметра стебел. Досліджена зміна маси рослин з розгалуженням суцвіття, насіннєвими коробочками з насінням та маси власне очісаного стебла і насіння на стеблі залежно від густоти стояння рослин. Залежно від густоти стеблостою зміна частки непродуктивних стебел в ньому описується сповільнено зростаючою гіперболою, а решти досліджуваних ознак і їх статистичних показників – рівняннями сповільнено спадаючих гіпербол з визначеними параметрами цих гіпербол. Показники мінливості розмірних характеристик стебел і стеблостою можуть бути використані при визначенні і обґрунтуванні регулювань очісувального апарата комбайна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Лімонт, А. і Лімонт, З. (2021) «Продуктивність і стеблостій льону-довгунця з урахуванням густоти стояння рослин перед збиранням», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(22), с. 27-41. doi: 10.5281/zenodo.6967344.
Розділ
Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва