№ 3(21) (2021)

Опубліковано: 2021-09-22

Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва

Техніка і технології тваринництва

Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій

Автоматизація та інформаційні технології в природокористуванні