Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем

  • Кравцов А. Г. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Ключові слова: фулерени, фулеренові композиції, змащувальні матеріали, рослинні олії, конструкція трибосистеми, внутрішне тертя структури матеріалів, коефіцієнт форми, трибосистеми, об`ємна швидкість зношування, коефіцієнт тертя

Анотація

У роботі представлені результати експериментальних досліджень і теоретичні криві зміни об`ємної швидкості зношування та коефіцієнта тертя при зміні конструкції трибосистем та концентрації фулеренових композицій в змащувальному матеріалі. Конструкцїю трибосистем оцінювали двома параметрами: величиною комплексного параметра, який характеризує внутрішнє тертя структури сполучених матеріалів та величиною площ тертя І об’ємів матеріалу, які розташовані під площами тертя. Такий параметр враховується коефіцієнтом форми трибосистеми.
Експериментальним шляхом доведено лінійна монотонна залежність зменшення об'ємної швидкості зношування від величини комплексного параметру на 23,0 - 29,2% при застосуванні фулеренових композицій різної концентрації. Встановлено, що залежності зміни коефіцієнта тертя мають немонотонний характер. При поєднанні матеріалів в трибосистемі до величини комплексного параметру, який дорівнює 1600, коефіцієнта тертя зменшується до 32,4%. При величинах комплексного параметру, які перевищують значення 1600, ефект зниження коефіцієнта тертя збільшується до 71%. Зроблено висновок, що застосування фулеренових композицій дасть найбільший ефект для трибосистем, де сполучені матеріали перевищують значення комплексного параметру 1600. Даний висновок розкриває практичне значення роботи.
Результати експериментальних досліджень і теоретичні криві зміни об`ємної швидкості зношування і коефіцієнта тертя при зміні геометричних розмірів трибосистеми - коефіцієнта форми Кф та концентрації фулеренових композицій, показали, що збільшення площі тертя, при одночасному введенні фулеренових композицій, сприяє зниженню швидкості зношування на 22,8 - 28,7%.
Доведено, що раціональною концентрацією при зміні конструктивних параметрів трибосистем може виступати теоретично обґрунтована і експериментально підтверджена середня величина: 0,75 гр/кг фулеренів + 99,25 гр/кг рослинної високоолеїнової олії, в якості розчинника, з подальшим додаванням в базову оливу. Використання даного висновку дозволить раціонально застосовувати фулеренові композиції для розробки новітніх змащувальних матеріалів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Кравцов, А. (2021) «Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 12-20. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).12-20.
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи