Дослідження процесу гравітаційного вивантаження живців енергетичної верби в умовах статичних і динамічних склепоутворень

  • Єрмаков С. В. Подольский государственный аграрно-технический университет
  • Гуцол Т. Д. Подольский государственный аграрно-технический университет
Ключові слова: живець, автомат подачі, склепоутворення, бункер, математична модель, псевдорідина, моделювання руху, енергетична верба

Анотація

Одним з перспективних джерел відновлюваної енергії є енергія біомаси, яка володіє високим потенціалом для нарощування обсягів культивуванням таких культур як енергетична верба. Садіння верби здійснюється машинами, в яких садивний матеріал подається вручну, що істотно обмежує можливості підвищення ефективності агрегатів. При створенні автомата посадки такого матеріалу постало завдання швидкісної і точної подачі живців, що призвело до пошуку шляхів обґрунтування руху живців при вивантаженні з накопичувальної ємності. У роботі пропонується розглянути спосіб автоматизації садіння шляхом гравітаційного вивантаженя посадкового матеріалу з щілинних бункерів. З практики функціонування бункерів відомо, що головною перешкодою здійснення витікання кускових матеріалів є явище склепоутворення, яке, перериваючи природне вивантаження матеріалів, негативно впливає на їх витратні характеристики. Дослідження процесу вивантаження і форми утворених склепінь говорить про те, що у випадку з таким матеріалом, як живці енергетичної верби, крім загальних причин утворення склепінь і закономірностей формування їх форми виникають ще й додаткові. Особливістю живців верби є їх стержнеподібна форма, що ускладнює склепоутворення, і викликає такі додаткові умови і фактори як перекоси живців в шарі, нерівномірність їх защемлення по довжині і т.п. Виходячи з отриманих характеристик руху пропонується розглядати масив живців при їх вивантаженні як нестисливу двофазну псевдорідину, в якій живці є дискретною компонентою, а повітря, яке заповнює простір між ними виступає газоподібною складовою. При таких припущеннях процес вивантаження можна розглядати з точки зору багатофазних систем і до руху живців застосовувати рівняння Нав'є-Стокса. Використання отриманих даних в подальших дослідженнях уможливить більш повно враховувати всі фактори, що виникають в процесі вивантаження і склепоутворення, що важливо при вивченні і вдосконаленні даного процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Єрмаков, С. і Гуцол, Т. (2021) «Дослідження процесу гравітаційного вивантаження живців енергетичної верби в умовах статичних і динамічних склепоутворень», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 97-109. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).97-109.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.