Визначення доцільних конструктивних параметрів аеродинамічних екранів для пакетів робочих площин вібраційних машин

  • Лук'яненко В. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенко
  • Никифоров А. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенко
  • Никифорова А. П. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенко
Ключові слова: газодинаміка, система диференціальних рівнянь, крайова задача, метод сіток, метод прогонки, поле швидкостей, аеродинамічний екран, вібраційна очистка, вібраційне сортування

Анотація

Сучасна практика застосування вібраційних машин при роботі з дрібним насінням малої ваги зіштовхується з таким небажаним явищем, як вплив на кінематику вібраційного руху частинок фракцій насіннєвої суміші аеродинамічних сил та моментів. Суттєво погіршуються результати застосування вібраційних машинах, які є найбільш ефективним засобом для розділення фракцій мілко-насіннєвих смішив. Дослідження щодо обґрунтування параметрів режимів роботи та конструктивних доробок вібраційних машин з метою зменшення або виключення дії аеродинамічного фактору, набувають актуальність.
При використанні вібраційних машин з пакетами робочих поверхонь для поділу дрібних культур має місце шкідливий вплив аеродинамічного фактору. У просторі між площинами, виникає знакозмінний рух повітря, що знижує ефективність передачі насінню поділюваних фракцій імпульсів вібраційного руху. Падає якість очищення і сортування насіннєвого матеріалу.
Для оцінки ступеня впливу фактору аеродинамічних сил і моментів на ступінь адекватності моделі здійснювалося подвійне моделювання руху насіння з вираженими аеродинамічними властивостями: з урахуванням і без урахування аеродинаміки.
Раціональні геометричні характеристики екрану встановлювалися на підставі аналізу функціональної залежності ступеня зниження шкідливого впливу аеродинамічного фактору від зазначених геометричних характеристик.
У статті пропонується вирішення зазначеної проблеми шляхом оснащення пакетів робочих поверхонь вібраційної машини спеціальними аеродинамічними екранами, які дозволяють істотно зменшити вплив шкідливого аеродинамічного фактору.
За результатами параметричного дослідження запропоновано доцільну конструкцію аеродинамічного екрану, яка практично повністю усуває шкідливу дію аеродинамічного фактору.
Дослідження проводилися на основі чисельної моделі руху ідеального газу всередині плоского каналу, який коливається, при модифікуванні граничних умов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-09-27
Як цитувати
Лук’яненко, В., Никифоров, А. і Никифорова, А. (2021) «Визначення доцільних конструктивних параметрів аеродинамічних екранів для пакетів робочих площин вібраційних машин», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 82-88. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).82-88.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.