Застосування міжнародних стандартів в транспортній галузі

  • Тарельник Н. В. Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: транспорт, стандарт, логістика, система, управління, якість, ризик

Анотація

В роботі проведений аналіз існуючих державних стандартів України в транспортній галузі, а також зарубіжний досвід міжнародних стандартів в транспортній сфері та логістиці. На підставі проведених досліджень автором запропоновано впровадження в транспортну галузь України стандарти серії ISO.
Обґрунтовано, що проблема ризиків є однією з основних в логістичній діяльності. Виникнення ризикових ситуацій неминуче призводить до проблем управління логістичних ризиків. Вирішення цих проблем вимагає суттєвих перетворень в обслуговуванні логістичних систем. Для мінімізації ризиків в транспортній галузі автором доведена необхідність створення системи управління ризиками.
В якості прикладу розроблено і запропоновано для використання блок-схему системи управління ризиками на базі стандарту ISO 3100: 2018.
Показано, що підприємства через відсутність управлінських процесів поставок та внутрішньої логістики втрачають велику кількість прибутку. Крім цього дані втрати надають суттєвого впливу на сприйняття якості продукції споживачем. Забезпечення якості продукції за всіма показниками, які цікавлять споживача, це передусім якість системи управління підприємством.
В якості прикладу розроблено і запропоновано для використання блок-схему системи управління якістю на базі ISO 9001:2015.
Впровадження наведених стандартів приведе до економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності логістичного бізнесу, покращить якість послуг, що надаються. Це приведе до розширення доступу на регіональних та світових ринках, підвищенню експортного потенціалу, відповідно, збільшенню об’ємів перевезення, розширенню ринків збуту вітчизняної продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-09-27
Як цитувати
Тарельник, Н. (2021) «Застосування міжнародних стандартів в транспортній галузі», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 32-38. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).32-38.
Розділ
Транспортні процеси агропромислового комплексу