Оцінка ефективності спільного використання рекуперативного і дисипативного гальмувань автомобіля

  • Бажинов А. В. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
  • Подригало М. А. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
  • Серіков Г. С. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
  • Серікова І. А. Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Ключові слова: транспортний засіб, енергія відновлення, рекуперативне гальмування, фрикційне гальмування, гальмівна сила

Анотація

В роботі досліджується проблематика шляхів підвищення ефективності використання енергії, запасеної на борту електромобіля.
Тяговий електропривод дає відчутні переваги в порівнянні з двигунами внутрішнього згоряння, однак вимагає застосування дорогого енергонакопичувача. Сучасний стан тягової енергетики транспортних засобів змушує шукати нові, більш енергоефективні підходи до управління у використанні енергії, запасеної на борту автомобіля. Дослідження шляхів підвищення ефективності використання енергії тягових батарей і механічної енергії, запасеної транспортним засобом, дозволяє зробити висновок про те, що істотна частка механічної енергії при пересуванні втрачається в дисипативної гальмівній системі.
При гальмуванні диссипативная гальмівна система безповоротно перетворює механічну енергію в інші, невикористовувані види енергії. Показано, що частина енергії, витраченої на розгін транспортного засобу можна повернути шляхом застосування рекуперативної системи гальмування. Маловивченим залишається питання дослідження методик керування гальмовою системою з метою максимальної рекуперації енергії в сукупності з підтримкою високої ефективності гальмування. Визначення діапазонів швидкостей і інтенсивності використання рекуперативних і дисипативних гальмівних систем дасть можливість підтримки режиму максимальної рекуперації спільно з дотриманням вимог безпеки руху. В роботі запропонований метод оцінки ефективності рекуперативного гальмування через цикловий коефіцієнт корисної дії (ККД), рівний відношенню енергії, поглиненої рекуперативною гальмівною системою до кінетичної енергії поступального руху автомобіля в початковий момент гальмування. Показано, що спільне гальмування автомобіля з використанням рекуперативної і дисипативної гальмівних систем дозволя забезпечити високу ефективність гальмування (особливо на малих швидкостях руху).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Бажинов, А., Подригало, М., Серіков, Г. і Серікова, І. (2021) «Оцінка ефективності спільного використання рекуперативного і дисипативного гальмувань автомобіля», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 7-11. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).7-11.
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи