Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу на сході України

  • Чумаченко С. М. Національний університет харчових технологій
  • Кутовий О. П. Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
  • Михайлова А. В. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Ключові слова: ризик, загроза, снаряди, боєприпаси, метод аналізу ієрархій, метод контрольних списків

Анотація

Автори статті пропонують методичний підхід до оцінювання загроз для об’єктів критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу держави в умовах ведення гібридної війни. Актуальність роботи обумовлена процесами протидії загрозам техногенного характеру на території
Донбасу, які існують в Україні, а також відсутністю методичних розробок, за допомогою яких можливо оцінити рівень загроз критичній інфраструктурі оборонно-промислового комплексу. Автори публікації визначають фактори, які суттєво впливають на воєнно-техногенні загрози об’єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу неї. У відповідності з цими факторами у роботі наводиться ієрархічна система показників, яка складається з трьох груп. Ці групи характеризують фактори оцінки воєнно-техногенних та природно-техногенних загроз, а також містять часткові критерії, які дозволяють оцінити ймовірні загрози.
Доведено працездатність цього методичного підходу на прикладі боєприпасної галузі України.
Для проведення розрахунків з оцінки найбільш небезпечних об’єктів оборонно-промислового комплексу використано метод аналізу ієрархій з використання розробленої інформаційно-аналітичної системи. Розрахунки були спрямовані на оцінювання пріоритетності захисту арсеналів, баз, складів і підприємств оборонно-промислового комплексу, які у випадку їх ураження становлять найбільшу загрозу для держави в цілому, у відповідності з відповідними критеріями, визначеними у проєкті закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист».
У статті наводяться результати чисельного експерименту, який підтвердив працездатність науково-методичного підходу, його достатньо високу точність та наочність отриманих результатів.
Проведене експертне оцінювання дозволило встановити рівні загроз для об’єктів критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу, до яких відносяться підприємства обороннопромислового комплексу боєприпасної галузі (інтегральний індекс загрози становить 0,472), арсенали (інтегральний індекс загрози становить 0,259), склади (інтегральний індекс загрози становить 0,147), бази зберігання (інтегральний індекс загрози становить 0,122).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-02-12
Як цитувати
Чумаченко, С., Кутовий, О. і Михайлова, А. (2021) «Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювання загроз об’єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу на сході України », Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(18), с. 114-123. doi: 10.37700/enm.2020.4(18).114-123.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технол

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають