Аналіз і групування дії адаптогенів рослинного походження для сприяння трудової діяльності операторів складних технічних систем

  • Чумаченко С. М. Національний університет харчових технологій
  • Дубницький В. Ю. 2 Навчально-науковий інститут “Каразінський банківський інститут” Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
  • Черепньов І. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Коломієць Д. П. Національний університет харчових технологій
  • Карпенко М. І. Національний університет харчових технологій
Ключові слова: розумова праця, оператор системи «людина-машина», надійність, працездатність, людський фактор, ціна помилки оператора, електромагнітні випромінювання надвисокої частоти, професійне вигорання, адаптогени, регресійний аналіз, кластерний аналіз

Анотація

У статті розглянута тенденція щодо інтелектуалізації виробництва і збільшення чисельності працівників, які зайняті переважно розумовою працею, що склалася в світі протягом останнього часу. На підставі проведеного аналізу даних літературних джерел наведено класифікацію різних видів розумової праці. Показана різниця між поняттями «оператор», як професійна назва роботи, і «роботи, яка має характер операторської».
На прикладі авіації проілюстрована тенденція відставання можливостей оператора від прискореного розвитку сучасної техніки. Розглянуто еволюцію понять «надійність людини» і «людський фактор», а також наведені різні варіанти класифікації помилок людини-оператора складних технічних систем.
Для докладного розгляду обрана група помилок, що здійснюються оператором ненавмисно.
У статті наголошено на особливій загрозі від виникнення помилок в умовах змінної праці, особливо в нічний час. На підставі аналізу наукових публікацій, рознесених за часом більш ніж на 70 років, отримані розподіли кількості нещасних випадків і помилок оператора протягом робочого дня. Показано вплив досвіду роботи (як позитивний, так і негативний) на якість виконання службових обов'язків операторами різного профілю.
Проведений аналіз наукових джерел дозволив виділити зі списку факторів, які провокують операторів на вчинення помилкових дій з урахуванням широти поширення, такі як хронічний вплив електромагнітних випромінювань і ефект професійного психоемоційного вигорання. Для парирування цих факторів запропонований метод протидії вищевказаному негативному впливу. З урахуванням оптимального поєднання ефективності і мінімізації негативних побічних наслідків запропоновано використовувати адаптогени рослинного походження.
Використовуючи результати досліджень, отриманих в результаті аналізу наукових публікацій, побудовано регресійні моделі, що дозволяють прогнозувати витривалість оператора в екстремальних умовах. У статті виконано кластерний аналіз, який дозволив провести групування адаптогенів за ознакою спільності змін в організмах лабораторних тварин, що відбуваються під впливом зовнішніх впливів. Згідно з отриманими результатами групування адаптогени, які потрапили в один кластер, мають еквівалентну дію на організм піддослідних тварин. Результати цього групування, спільно з отриманими регресійними моделями, можна використовувати для вибору рослинних адаптогенів, які найбільш сприяють підвищенню ефективності роботи операторів і мають найменші негативні наслідки для стану їх здоров'я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-02-11
Як цитувати
Чумаченко, С., Дубницький, В., Черепньов, І., Коломієць, Д. і Карпенко, М. (2021) «Аналіз і групування дії адаптогенів рослинного походження для сприяння трудової діяльності операторів складних технічних систем», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(18), с. 78-94. doi: 10.37700/enm.2020.4(18).78-94.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технол

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають