№ 4(14) (2019)

Опубліковано: 2020-02-25

Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва

Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції

Ефективність використання машин в землеробстві

Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій