Застосування суміжних посівів для збалансування біологізації агроекосистеми України

  • Мельник В. І. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Романашенко О. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Циганенко М. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Калюжний О. Д. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Качанов В. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Романашенко М. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: сумісні посіви, родючість грунтів, органічні добрива, технології, внесення добрив

Анотація

Екологічний стан земель сільськогосподарського призначення, що розглядається як вирішальний чинник отримання високоякісної сільськогосподарської сировини, кормів і харчових продуктів є незадовільним через інтенсивний характер їх господарського використання й антропогенно-техногенне навантаження прогресуючої ерозії, підвищеної кислотності, засолення, перезволоження, радіаційного забруднення і розвитку інших негативних процесів.
Стабілізації розвитку землеробства сприяє перетворення сучасної агроекосистеми в адаптивну, тобто стійку й сталу. Сталі екосистеми можливі лише за умови стабілізації вмісту гумусу в ґрунті внаслідок внесення необхідної кількості органічних добрив, оптимізації співвідношення між просапними та суцільної сівби культурами, мінімізації обробітку, вапнування, гіпсування ґрунтів та їх захисту від ерозії.
Дегуміфікація, або зменшення гумусу в ґрунті, є контрольованим показником зниження його родючості. Багаторічні дослідження показують, що основними причинами дегуміфікації ґрунтів України є зниження загальної культури землеробства, зменшення обсягів внесення органічних добрив, неконтрольований розвиток водної ерозії та дефляції.
Декальцинація, або кислотна деградація ґрунтів. Це – одна з найгостріших проблем сучасності та найближчого майбутнього, яка пов’язана зі зростанням кислотності ґрунтового покриву і погіршенням агрохімічних властивостей ґрунтів.
Забруднення ґрунтів зумовлене наявністю у них надмірної кількості важких металів, радіонуклідів, залишків пестицидів і мінеральних добрив тощо. На землях сільськогосподарського призначення забруднення ґрунтів, як правило має локальний характер і залежить від розміщення їх біля промислових об’єктів, атомних електростанцій, сміттєзвалищ, складів мінеральних добрив і отрутохімікатів.
Фізична деградація ґрунтів є наслідком інтенсивного сільськогосподарського використання земель, а саме: надмірної розораності ґрунтів, інтенсивного механічного обробітку та зниження вмісту в ґрунтах органічної речовини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-02-11
Як цитувати
Мельник, В., Романашенко, О., Циганенко, М., Калюжний, О., Качанов, В. і Романашенко, М. (2021) «Застосування суміжних посівів для збалансування біологізації агроекосистеми України», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(18), с. 42-46. doi: 10.37700/enm.2020.4(18).42-46.
Розділ
Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають