Удосконалення способу подрібнення кормів молотковими дробарками

  • Тарельник В. Б. Сумський національний аграрний університет
  • Коноплянченко Є. В. Сумський національний аграрний університет
  • Гецович Є. М.
  • Довжик М. Я. Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: молоткова дробарка, молоток, дека, знос, шорсткість, мікротвердість, електроіскрове легування

Анотація

Приведені переваги та недоліки способу подрібнення зерна молотковими дробарками. При цьому до загальних недоліків різних типів подрібнювачів віднесені: висока енергоємність, необхідність додаткового подрібнення часток, інтенсивне спрацювання робочих органів і зв’язку з цим невеликий експлуатаційний період молоткової дробарки, низька якість та рівномірність подрібнення. В якості основного недоліку багатоступінчастих способів подрібнювання кормів вказано те, що матеріал корму проходить обробку через декілька подрібнювачів і кінцевий ступінь подрібнення досягається поступово, при цьому застосовується більш складне, а значить і менш надійне встаткування.Обґрунтовано застосування одноступінчастого способу подрібнення. В роботі описана технологія
збільшення експлуатаційного періоду молоткової дробарки та поліпшення якості і рівномірності подрібнення кормів, шляхом вдосконалення процесу одноступінчастого способу подрібнення, за рахунок формування методом електроіскрового легування (ЕІЛ) на робочих поверхнях молотка та гребінки покриттів з зносостійких матеріалів. Наведено результати легування зразків сталі 65Г, з використанням різних режимів на установці моделі «Елітрон 52А», з метою визначення впливу енергетичних параметрів ЕІЛ на параметри якості покриттів, нанесених електродами складу 10% 1М + 90% ВК6. Запропонований новий спосіб подрібнення кормів молотковими дробарками. Спосіб відрізняється тим, що на більш наближених поверхнях молотка та гребінки (деки) методом ЕІЛ наносять покриття з зносостійких матеріалів, причому наносять таким чином, що їх товщина та шорсткість, по мірі просування молотка вздовж поверхонь гребінки (деки) поступово збільшуються, а величина зазору між ними, відповідно, зменшується. Покриття наносять на повітрі окремими ділянками шириною 5-7 мм, при енергіях розряду – 0,2; 0,52; 2,6 і 4,6 Дж; продуктивністю - 0,5 – 0,8; 1,0 – 1,3; 1,5 – 2,0 і 2,0 – 2,5 см2/хв; товщиною – 0,02; 0,12; 0,19 і 0,23 мм і шорсткістю, (Rz) -7; 21; 65 і 117 мкм, відповідно. В якості матеріалу електроду використовують електрод-інструмент складу 10% 1М + 90% ВК6. В результаті збільшується експлуатаційний період молоткової дробарки, знижуються енерговитрати, поліпшується якість та рівномірності подрібнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-02
Як цитувати
Тарельник, В., Коноплянченко, Є., Гецович, Є. і Довжик, М. (2020) «Удосконалення способу подрібнення кормів молотковими дробарками», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(16), с. 38-44. doi: 10.37700/enm.2020.2(16).38-44.
Розділ
Техніка і технології тваринництва

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають