Графічний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісного трактора з передніми керованими колесами

  • Довжик М. Я. Сумський національний аграрний університет
  • Татьянченко Б. Я. Сумський національний аграрний університет
  • Соларьов О. О. Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: машино-тракторний агрегат, рушії, графічний спосіб, траєкторія, криволінійний рух, радіус, поворот, бокові сили

Анотація

У даній статті розглянуто графічний спосіб побудови траєкторії руху колісного трактора. Загальновідомо, що криволінійний рух машино-тракторних агрегатів суттєво відрізняється від його прямолінійного руху. Як правило, кінематичні і динамічні умови роботи під час криволінійного руху значно ускладнюються, що потребує вивчення багатьох додаткових факторів, які впливають на керованість, стійкість і надійність руху машини. Незважаючи на складність процесу, дослідження умов криволінійного руху МТА є актуальним та має важливе практичне значення. Адже під час прогнозування майбутніх витрат паливо-мастильних матеріалів важливо чітко знати, яку відстань під час тих чи інших операцій необхідно буде подолати трактору. Відомо, що близько 10 – 40% траєкторії руху МТА складають повороти та розвороти. У навчальній літературі описано технологічні схеми поворотів агрегатів на різних ділянках поля, а також існують спроби побудови траєкторії криволінійного руху графоаналітичним методом. Автори даної статті пропонують графічний спосіб побудови траєкторії входу в поворот і виходу із повороту МТА на прикладі трактора МТЗ-82. Розглядається випадок руху МТА при постійному середньому значенні кута повороту керованих коліс і відповідному йому значенні кута між вектором швидкості центра ваги трактора і віссю рухомої системи координат, не беручи до уваги вплив кутів ведення коліс, які обумовлені дією бокових сил, що виникають під час криволінійного руху. Таким чином, стаття має досить важливе теоретичне та практичне значення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Довжик, М., Татьянченко, Б. і Соларьов, О. (2020) «Графічний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісного трактора з передніми керованими колесами», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 6-9. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/139 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають