Синтез алгоритму керування тиском повітря в шинах з урахуванням параметрів динамічної системи підресорювання корпусу колісних транспортних засобів підвищеної прохідності

  • Макогон О. А. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
  • Черепньов І. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна)
  • Клімов О. П. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
  • Косарєв О. В. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
  • Пономаренко О. П. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
  • Кумпан О. О. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
  • Шпінда Є. М. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "ХПІ" (м. Харків, Україна)
Ключові слова: динамічні параметри руху, рівень коливань підресореної частини корпуса колісного транспортного засобу, система керування тиском повітря в шинах, оптимальні параметри зміни тиску повітря в шинах

Анотація

Предметом вивчення в статті є процеси зміни тиску повітря в шинах колісного транспортного засобу в залежності від мікропрофілю дорожнього покриття. Метою дослідження є аналіз основних систем керування тиском в шинах та їх складу; вибір варіантів оптимального закону зміни тиску в шинах за умов покращення параметрів динамічної системи підресорювання корпусу КТЗ експлуатації машини в реальних умовах. Задачі: провести аналіз особливостей застосування колісного транспортного засобу у різноманітних дорожніх умовах; зробити огляд систем керування тиском повітря в шинах та їх розвиток; оцінити зв'язок параметрів динамічної системи підресорювання корпусу та тиску повітря в шинах колісного транспортного засобу; розробити алгоритм регулювання швидкості зміни тиску в автоматизованій системі керування. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. А саме: теоретичні положення аналітичної механіки ‒ рівняння Лагранжа в узагальнених координатах ‒ були використані для опису збуреного руху підресореної частини корпуса КТЗ та створення математичної моделі; порівняльний аналіз існуючих систем керування тиском повітря в шинах та аналіз їх розвитку був покладений в основу синтезу алгоритму керування тиском повітря в шинах КТЗ підвищеної прохідності. Отримані такі результати. Отримана аналітична залежність величини динамічного ходу амортизатора від швидкості зміни тиску в повітряній системі, яка покладена в основу алгоритму регулювання тиску повітря в шинах колісного транспортного засобу, дозволяє максимально враховувати швидкісні реакції підвіски на зміну мікропрофілю рельєфу місцевості. Висновки. Визначення аналітичних залежностей параметрів динамічної системи підресорювання корпусу та тиску повітря в шинах дає можливість розробки ефективного алгоритму регулювання швидкості зміни тиску. Відпрацювання алгоритму зміни тиску повітря в шинах у автоматизованій системі керування надасть можливість водієві і його пасажирам більш комфортно пересуватися на транспортному засобі незалежно від стану доріг або їх відсутності; подовжить пробіг шин до руйнування, скоротить час роботи компресора під навантаженням; знизить потужність, що витрачається двигуном на привод допоміжного обладнання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-27
Як цитувати
Макогон, О., Черепньов, І., Клімов, О., Косарєв, О., Пономаренко, О., Кумпан, О. і Шпінда, Є. (2020) «Синтез алгоритму керування тиском повітря в шинах з урахуванням параметрів динамічної системи підресорювання корпусу колісних транспортних засобів підвищеної прохідності», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(11), с. 14-23. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/238 (дата звернення: 28Жовтень2021).
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи