Наближений спосіб розрахунку розмахів вільних коливавнь квазілінійного дисипативного осцилятора

  • Ольшанський В. П. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Спольнік О. І. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Бурлака В. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Сліпченко М. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: амплітуди коливань, дисипативний осцилятор, мала нелінійність пружності, наближений спосіб, вільні коливання, різні види опору

Анотація

Викладено спрощений спосіб наближеного обчислення розмахів вільних затухаючих коливань осцилятора зі слабкою степеневою нелінійністю у виразі сили пружності. В основу запропонованого способу покладено припущення, що нелінійний доданок у виразі сили пружності мало впливає на рівняння обвідної графіка вільних коливань. Використане тут рівняння обвідної, за прийнятим припущенням, відповідає першому наближенню асимптотичного методу теорії нелінійних коливань і було одержане при дослідженні вільних коливань дисипативного осцилятора Дуффінга в роботах інших авторів. Але тут додатково враховано залежність тривалостей напівциклів від змінної амплітуди коливань, що властиво нелінійним системам. За виведеними формулами проведено розрахунки розмахів коливань в умовах дії різних сил опору, а саме: сухого тертя Кулона, лінійного в’язкого тертя та квадратичного в’язкого опору. Розглянуто різні варіанти степеневих нелінійностей, що доповнюють лінійну складову в виразі сили пружності. З метою з’ясування похибок наближеного способу, проведено чисельне комп’ютерне інтегрування диференціального рівняння руху при різних видах опору. За підсумком порівняння числових результатів, одержаних різними способами, встановлено такі обмеження на нелінійність сили пружності, коли похибки наближених компактних формул становить декілька відсотків. Основною перевагою запропонованого способу є простота реалізації та відсутність потреби будувати аналітичний розв'язок нелінійного диференціального рівняння руху осцилятора, спричиненого початковим відхиленням його від положення статичної рівноваги. Крім того запропонований наближений спосіб розрахунку дає можливість враховувати дію різних сил опору, тобто в’язке або сухе тертя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-12-23
Як цитувати
Ольшанський, В., Спольнік, О., Бурлака, В. і Сліпченко, М. (2020) «Наближений спосіб розрахунку розмахів вільних коливавнь квазілінійного дисипативного осцилятора», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(16), с. 93-98. doi: 10.37700/enm.2020.2(16).93-98.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають