Вплив строків сівби на продуктивність та структуру гречки в зв’язку з обґрунтуванням використання комплексу машин

  • Барабаш Г. І. Сумський національний аграрний університет
  • Страхоліс І. М. Інститут сільського господарства Півнчного Сходу НААН
  • Зубко В. М. Сумський національний аграрний університет
  • Барабаш О. Г. Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: гречка, сівба, урожайність, комплекс машин

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми,яка полягає в необхідності обґрунтування оптимальних строків початку та тривалості сівби гречки як основного показника агротехнічних вимог при проектуванні раціональних технологічних процесів та технічних засобів для їх здійснення в зв’язку з розробкою комплексу машин для надійного забезпечення механізованої технології вирощування та збирання гречки. Метою досліджень було встановити вплив метеорологічних чинників на рівень продуктивності та структури рослинної маси гречки при різних строках сівби. Методи досліджень – польові, лабораторні на основі методик, розроблених провідними науковими установами України. В процесі спостережень відмічались всі фази розвитку рослин від сівби до збирання і заносились в журнал спостережень. В результаті проведеної роботи були зроблені наступні висновки: 1.Три роки спостережень дають можливість стверджувати, що неможливо точно встановити оптимальні календарні терміни сівби гречки, які б не потрапили в тимчасові несприятливі умови і забезпечили б реалізацію потенційних можливостей по рівню врожайності. А якщо мати на увазі орієнтовний діапазон часу, то це межі від середини травня до середини червня. Більш ранній термін ризикований можливою наявністю приморозків, а більш пізніший – відсутністю необхідної кількості комах для обпилення. 2.З точки зору проектування комплексної механізації в рослинництві ця інформація буде використана в плані того, що при проведенні весняно-польових робіт фактор присутності гречки в сівозміні не може стати напруженим і дасть інженерній службі можливість для маневру при організації роботи машинно-тракторного парку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Барабаш, Г., Страхоліс, І., Зубко, В. і Барабаш, О. (2020) «Вплив строків сівби на продуктивність та структуру гречки в зв’язку з обґрунтуванням використання комплексу машин», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(3), с. 108-113. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/315 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Ефективність використання машин в землеробстві

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають