Інвестиційна діяльність в АПВ

  • Мельник В. І. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (м. Харків, Україна)
  • Романашенко О. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (м. Харків, Україна)
  • Циганенко М. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна)
  • Романашенко І. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна)
Ключові слова: інвестиційна діяльність, АПВ, сільське господарство, державна підтримка, іноземні інвестиці, аграрний сектор

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення факторів та шляхів активізації інвестиційної діяльності в АПВ України. В останні часи макроекономічні показники діяльності галузі сільського господарства суттєво погіршилися через ряд причин, які наведено в роботі. У статті досліджено особливості державної підтримки інвестиційної діяльності розвитку галузей аграрного сектору України. Аналіз показує, що у всіх розвинених країнах сільськогосподарська галузь економіки користується державною підтримкою тому, що вона безпосередньо впливає на продовольчу безпеку країни та її роль і місце у світовому господарстві. Щорічне обмеження державного фінансування, відсутність ефективних кредитних механізмів у сільському господарстві, жорстка та недосконала податкова політика, нарощування імпорту сільськогосподарської продукції сприяли тому, що вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники позбулися майже всіх джерел утворення та накопичення капіталу, що, в свою чергу, негативно відбилося на функціонуванні галузей, технологічно пов’язаних із сільським господарством. В даний час для організацій сільського господарства як системи, яка має свою специфіку, що має прояв у безпосередній залежності від природно-кліматичних умов, сезонності і характеристиках технологічного процесу, особливої актуальності набувають питання пошуку джерел залучення інвестицій, використання інвестиційних ресурсів для пожвавлення інноваційної активності в сільськогосподарських підприємствах, що сприятиме відновленню відтворювального процесу в сільському господарстві. Сукупність чинників інвестиційної динаміки велика і різноманітна, а отже, вплив кожного з них на інвестиційну діяльність не однозначний. Це відбувається через слабке дослідження питань теорії та методології інвестування аграрного сектору, відсутності науково обґрунтованої стратегії інвестиційного розвитку АПВ, що враховує особливості функціонування господарюючих суб’єктів в сфері аграрного сектору в сучасних ринкових умовах України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
Мельник, В., Романашенко, О., Циганенко, М. і Романашенко, І. (2021) «Інвестиційна діяльність в АПВ», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(20), с. 88-93. doi: 10.37700/enm.2021.2(20).88-93.
Розділ
Ефективність використання машин в землеробстві

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають