Дослідження процесу перекочування рулону на опорно-приводних роликах

  • Здобицький А. Я. Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: обгортач, рулон сінажу, ролик, ядро повзучості, резольвента, модуль пружності, деформація, напруження

Анотація

Досліджено динаміку процесу обгортання рулонів сінажу полімерною стрічкою, та виведено аналітичні залежності між конструктивними і кінематичними параметрами обгортача та фізико-механічними, зокрема реологічними властивостями рулону спресованої сінажної маси. Розглянуто взаємодію опорно-приводних роликів із рулоном сінажу за умови що рулон – жорсткий, а рулон сінажу в’язко-пружно-пластичний. З застосуванням принципу Вольтера виведено аналітичну залежність, що описує закономірності зміни параметрів напружено-деформованого стану рулону сінажу залежно від модулів пружності одновісного стиску (розтягу) і зсуву та коефіцієнтів відносної деформації рулону, що є змінними в часі. Запропоновано розв’язання умови перекочування пружно-в’язкого рулону (тюка) на жорсткому ролику з використанням пружної задачі. За заданими горизонтальними Uk x[ ] і вертикальними k x( ) V зміщеннями рулону, з використанням співвідношення Мусхелішвілі та заміною операторів Вольтера параметрами Ляме отримано залежність для визначення нормального тиску рулону на ролики за дії дотичних і нормальних напружень, що виникають у зоні їх контакту. За припущення, що оператор χ є функцією коефіцієнта поперечної деформації та використання співвідношенням Сохоцького-Племеля отримано два сингулярних рівняння, з яких перше слугує для визначення нормального тиску рулону та роликів Р( )s, а друге – для дотичних напружень τ у зоні контакту. Виведено аналітичну залежність для визначення дотичних напружень в точках контакту x = −а і x b = , 1 с = 0 залежно від параметрів ядра повзучості, модулів пружності першого і другого роду, швидкості кочення, радіусу ролика, коефіцієнта поперечних і повздовжніх деформацій та початкового і тривалого нормальних напружень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Здобицький, А. (2020) «Дослідження процесу перекочування рулону на опорно-приводних роликах», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 68-73. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/152 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Техніка і технології тваринництва