Аналіз регулювання якості електричної енергії як складової якості електропостачання сільськогосподарських споживачів

  • Трунова І. М. Державний біотехнологічний університет https://orcid.org/0000-0001-7510-4291
  • Потикун Н. Ю. Державний біотехнологічний університет
Ключові слова: регулювання, якість електроенергії, якість електропостачання, сільськогосподарські споживачі

Анотація

В статті проаналізована якість електроенергії у сільськогосподарських районах, базуючись на статистичних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Зроблено висновок, що якість електроенергії у сільській місцевості значно гірша, ніж у містах, що впливає на ефективність електрифікованих технологічних процесів сільсько-господарського виробництва. Також проаналізовані основні напрями регулювання якості електро-енергії в Україні -  впровадження стандартів та мінімальних вимог щодо якості електроенергії, реалі-зація компенсацій та штрафів, інформування та встановлення зобов’язань. Зроблено висновок, що є необхідність прийняття актуальних редакцій стандартів, які гармонізовані з європейськими стан-дартами. Також виявлена незадовільна ситуація з відсутністю у базах нормативно-технічної докуме-нтації стандартів щодо електромагнітної сумісності обладнання в той час, коли вони є чинними в Україні. Аналіз прав споживачів щодо отримання якісної електроенергії та компенсацій внаслідок невиконання гарантованих стандартів якості електропостачання, які стосуються якості електроенер-гії, показав, що захист прав споживачів з впровадженням стандартів якості електропостачання пок-ращився. А впровадження дієвого механізму надання компенсацій споживачам за  невиконання га-рантованих стандартів є одним із заходів регулювання, який має за мету також і покращення якості електроенергії. Аналіз обов’язків споживачів щодо використання електроустановок, які не погіршу-ють якість електроенергії та усунення причин, якщо це відбулося, показав, що контроль за виконан-ням цих обов’язків утруднений внаслідок незадовільної ситуації з наявністю певних стандартів з електромагнітної сумісності та незадовільним забезпеченням приладами контролю якості електро-енергії певного класу вимірювань у Операторів систем розподілу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Трунова, І. і Потикун, Н. (2021) «Аналіз регулювання якості електричної енергії як складової якості електропостачання сільськогосподарських споживачів», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(22), с. 110-115. doi: 10.5281/zenodo.6967645.
Розділ
Ефективність та надійність систем електропостачання