Аналіз та перспективи технологічних і конструктивних особливостей ротаційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту

Ключові слова: Ротаційний робочий орган: з активним приводом, безприводні, ґрунтоприводні

Анотація

Головне завдання землеробства полягає в тому, щоб забезпечити все зростаючі потреби населення екологічно чистими рослинницькими продуктами харчування, тваринництво – кормами, а переробну промисловість – сільськогосподарською сировиною. Успішне вирішення цієї проблеми можливе при умові розширеного відтворення родючості ґрунтів, високій культурі поля і врожайності сільськогосподарських культур.

Відповідно, метою дослідження було проведення порівняльного аналізу та перспективи технологічних і конструктивних особливостей ротаційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту, щоб привести його до оптимального стану для росту культурних рослин, використовуючи для цього різні робочі органи пасивної або активної дії.

Дослідження проводилися шляхом технологічно-конструкційного аналізу технологій і машин для поверхневого обробітку ґрунту. У процесі досліджень використовувались методи порівняння та математичного моделювання технологічних процесів. Інформаційною базою досліджень слугували праці українських та зарубіжних науковців з технологій і машин для поверхневого обробітку ґрунту.

На основі проведеного порівняльного аналізу та перспективи технологічних і конструктивних особливостей ротаційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту свідчить про їх недоліки: низьку швидкість переміщення знаряддя – (до 1,5 м/с) і відповідно невелику продуктивність; велику частоту обертання вала ротора (540-1000 хв-1), що зумовлює великі енерговитрати; високі питомі металомісткість і енергомісткість конструкцій. До переваг безприводних ротаційних робочих органів відносяться також: здатність працювати на високих швидкостях
(9-15 км/год і більше), що дозволяє більш повно використовувати енергетичні можливості сучасних швидкісних енергонасичених тракторів; порівняно низька енергоємність; простота конструкції; відносно висока зносостійкість; не вимагають ретельного догляду і ремонту. А тому, перспективним напрямом створення нових конструкцій ротаційних розпушувачів, є: спрощення конструкції, підвищення якості обробітку ґрунту, зменшення енергомісткості процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Грушецький, С., Мушеник, І. і Гаїна, Ю. (2021) «Аналіз та перспективи технологічних і конструктивних особливостей ротаційних робочих органів для поверхневого обробітку ґрунту», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(22), с. 50-58. doi: 10.5281/zenodo.6967468.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.