Обґрунтування технологічної схеми роторної коренебульбозбиральної машини та основних параметрів

Ключові слова: ворох, ґрунт, бульба, картоплезбиральна машина, ротор, сепарація, збирання картоплі

Анотація

Картопля є однією з найбільш поширених культур в Україні, її виробництвом займається переважна більшість вітчизняних господарств – від населення до крупних агрофірм. Причому, близько 95% виробленої картоплі припадає на присадибні господарства, для яких характерні широке використання ручної праці на більшості технологічних операцій збирання та низька механізація процесу збирання загалом.

Збирання залишається найбільш ресурсозатратним процесом у виробництві картоплі, адже на сьогодні, як відомо, частка енерго- та працезатрат процесів збирання складає відповідно 50-60% та 60-70%.

З короткого аналітичного огляду робіт, присвячених дослідженням підкопувально-сепаруючим робочим органам коренебульбозбиральних машин, видно, що до теперішнього часу вже накопичено значний теоретичний і експериментальний матеріал, що розкриває закономірності процесів взаємодії робочих органів різних конструкцій з бульбоносною масою. Однак, незважаючи на це, на сьогодні не вдалося створити досить ефективну, надійну, малоенергоємну, яка задовільнить усім агротехнічним вимогам для коренебульбозбиральних машин і проблема розробки такого пристрою як і раніше залишається актуальною.

Відповідно, метою дослідження було проведення порівняльного аналізу забирати разом з буль-бами мінімальну кількість ґрунту і забезпечувати можливість кращого дроблення пласта для по-легшення сепарації та основних параметрів при підвищенні експлуатаційної продуктивності, техно-логічної надійності підкопуючо-сепаруючого робочого органу і зниженню його тягового опору.

За результатами проведених досліджень розроблено нову роторну коренебульбозбиральну машину, за рахунок запропонованих зубових дисків з ріжучими кромками грунтозацепів і зміни форми леміша коренебульбозбиральної машини на циліндроїдальний, а також плоску полицеву поверхню на прутково-сепаруючу, зменшиться подача картопляного вороху на роторний та прутковий сепаруючий пристрій, що забезпечує можливість кращого дроблення пласта та відокремлення бульб від ґрунту прогумованими пальцями ротора для полегшення сепарації на ротаційному сепараторі ґрунту з гумовими пальцевими роторами при підвищенні експлуатаційної продуктивності, технологічної надійності роторної коренебульбозбиральної машини і зниженню її тягового опору, виключає застосування грудкопош-коджуючих пристроїв і зберігає бульби від механічних пошкоджень під час збирання  роторною коренебульбозбиральною машиною.

Запропонована схема роторної коренебульбозбиральної машини зменшує подачу ґрунту та відокремлення бульб від ґрунту прогумованими пальцями ротора на роторні сепаруючі робочі органи і покращує сепарацію бульб, за рахунок чого зменшуються їх механічні пошкодження, забезпечується краще зберігання картоплі, зменшується кількість сепаруючих пристроїв, збільшується продуктивність агрегату.

Проведені дослідження дозволили визначити конструктивні параметри лемеша, зовнішні діаметри пальців ротора та роторів сепаратора картоплекопача, а також загальна кількість секцій. На наступних етапах теоретичних досліджень провели більше детальне визначення параметрів конструкції робочої поверхні, а також режимів роботи пальців та роторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-03-22
Як цитувати
Грушецький, С. (2022) «Обґрунтування технологічної схеми роторної коренебульбозбиральної машини та основних параметрів», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(23), с. 60-67. doi: 10.5281/zenodo.6819345.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.