Вплив фізико-географічних та кліматичних умов на прогноз розповсюдження забрудненого повітря під час можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру у Донецькій області

  • Нікітін А. А. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна)
  • Мещеряков І. С. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна)
  • Хіврич О. В. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна)
  • Дерман В. А. Національний університет харчових технологій (м. Київ, Україна)
  • Полянова Н. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка (м. Харків, Україна)
Ключові слова: життєдіяльність населення, навколишнє середовище, надзвичайна ситуація техногенного характеру, фізико-географічні та кліматичні умови, небезпечні хімічні речовини, забруднене повітря

Анотація

У статті визначені та досліджені основні фактори, що впливають на життєдіяльність населення та навколишнє середовище, під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру у Донецькій області. Складні техногенні фактори разом із напруженими соціальними факторами (збройний конфлікт) в регіоні обумовлюють наявність постійних техногенних та воєнних ризиків. Головними ризиками для життєдіяльності населення на території Донецької області є забруднення повітря та місцевості небезпечними хімічними речовинами внаслідок масових навмисних або супутніх руйнувань хімічно небезпечних об’єктів. У статті проведено дослідження показників фізико-географічних та кліматичних умов, щодо їх кількісного врахування під час прогнозування розповсюдження забрудненого повітря в умовах можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Показниками фізико-географічних та кліматичних умов обрано: рельєф місцевості; рослинний покров; метеорологічні умови (повторюваність напрямку вітру та штилю за рік, середня місячна швидкість вітру, середня місячна температура повітря, кількість загальної хмарності). Виходячи з характеру рельєфу та рослинного покриву обчислена величина комплексного показника. З урахуванням переважаючих виду рельєфу та рослинного покрову значення комплексного показника, залежно від пори року коливаються від 0,1 до 0,3. Відповідно до комплексного показника та найбільш сприятливих погодних умов для розповсюдження небезпечних хімічних речовин коефіцієнт впливу місцевості буде влітку 0,5 і 0,8 взимку. Результати обчислених показників свідчать, що в межах області, протягом року, поведінка та вплив повітря забрудненого небезпечними хімічними речовинами найбільш небезпечні для життєдіяльності населення влітку (в липні). Обчислення величини комплексного показника рельєфу та рослинного покриву, врахування коефіцієнтів впливу місцевості та кліматичних умов дозволяє більш якісно прогнозувати ступінь впливу повітря, яке забруднене небезпечними хімічними речовинами, на життєдіяльність населення по місцю і порі року, можливі райони з високими рівнями концентрації забруднення, напрямки поширення і райони застою забрудненого повітря, стійкість забруднення місцевості

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-11-12
Як цитувати
Нікітін, А., Мещеряков, І., Хіврич, О., Дерман, В. і Полянова, Н. (2021) « Вплив фізико-географічних та кліматичних умов на прогноз розповсюдження забрудненого повітря під час можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру у Донецькій області», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(20), с. 116-122. doi: 10.37700/enm.2021.2(20).116-122.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і техно