Основи аналізу і оптимізації лінії для отримання насіння овочебаштанних культур

  • Пастушенко А. С. Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв, Україна)
Ключові слова: аналіз, оптимізація, насіння овочебаштанних культур, граф, матриця інциденцій

Анотація

У статті наведено результати аналізу тенденцій зміни моделей і типів використовуваного обладнання для виділення насіння різних обсягів виробництва овочебаштанних культур у південному регіоні держави. Наголошено, що діючий в Україні парк обладнання для отримання насіння овочебаштанних культур має енергетичну недосконалість і помітні обсяги травмування та втрат кондиційного насіння що спостерігаються в процесі його виділення. Відсутні адаптовані до систем комплексної механізації отримання насіння овочевих і баштанних культур методики їхнього аналізу, синтезу і оптимізації. Серед методів аналізу і оптимізації технічних систем особливу увагу заслуговує метод що базується на теорії графів, тому при вирішенні оптимізаційної задачі пропонується звертатися до теоретико-графових побудов системи, ексерго-топологічних моделей і ексерго-економічної оптимізації. Запропонована методика аналізу й оптимізації технічних систем комплексної механізації отримання насіння овочевих і баштанних культур з використанням методів теорії графів. Побудовані інформаційні і потокові графи, а також матриці інциденцій, для експериментального зразка потокової лінії по переробці насіннєвих плодів та отримання насіння овочебаштанних культур. Для кращого розуміння процесу функціонування структурно-технологічної схеми лінії з експериментальним сепаратором, у роботі побудовано параметричний і ексергетичний потокові графи і матриці інциденцій за яким визначають шукані параметри в кожній вузловій точці схеми системи. Варіюючи схемні рішення та/або різні варіанти компоновки елементів системи, структурні елементи і відстань між ними, можна визначити для досліджуваної технологічної лінії оптимальний варіант за обраним наперед критерієм оптимізації. Запропонований алгоритм оптимізації системи, який встановлює порядок розрахунку математичних моделей, окремих її елементів. В якості критеріїв ефективності може бути прийнята економічна, енергетична, технологічна, або інша характеристика системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Пастушенко, А. (2021) «Основи аналізу і оптимізації лінії для отримання насіння овочебаштанних культур», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(19), с. 48-56. doi: 10.37700/enm.2021.1(19).48-56.
Розділ
Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції