Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контролю якості грунту

  • Гусаренко М. П. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
  • Любимова Н. О. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Ключові слова: грунт, прогнозування, урожай, контроль якості, математична модель, ознака, діагностика, прийняття рішення

Анотація

В статті розглядаються питання можливості вирішення задачі інтегрованого керування якістю контролю землі з метою виконання норм природокористування та прогнозованого вирішення завдань отримання максимального урожаю, стратегічного керування технологічними процесами для зменшення дегуміфікації. Стратегічний напрямок використання земельних ресурсів у перспективі визначає його подальший характер використання, вибір сівозмін, застосування оптимальних технологічних процесів, строків висіву та збору урожаю, тощо... Необхідною ланкою для цього є контроль якості проведених польових робіт, фізичних, хімічних та біологічних показників антропогенного впливу. Запропонована математична модель для можливості діагностики об’єкту контролю та отриманням у подальшому узагальнюючих показників його якості (грунту). Розглядається діагностична цінність ознак (показники хімічного та фізичного стану землі, результати оцінки якості обробітку, хімічної меліорації, якості робіт по удобренню, проведеної сівби, застосування гербіцидів, проведення перевірки якості заходів боротьбі із шкідниками, збиральних робіт тощо), розробка аналітичних залежностей критеріїв, із можливістю діагностики об’єкту та отриманням у подальшому узагальнюючих показників якості контролю. Експериментальні дані отримують згідно нормативним вимогам у визначені строки. Проведена постановка діагнозу при вірогіднісних методах розпізнавання наступна. Побудоване вирішальне правило, за допомогою якого, сукупність ознак, що діагностується, віднесена до одного із можливих станів (діагнозів). Оцінена вірогідність прийнятного рішення та ступінь ризику помилкового рішення. Кількісне визначення діагностичної цінності окремої ознаки, комплексу ознак або узагальнюючих ознак проведено на основі теорії інформації . Діагностична цінність ознак визначається долею кількості інформації, що привнесена цією ознакою в систему розпізнавання стану. Більшість ознак (складні) при оцінюванні стану грунтів визначають наявність ряду градацій – діагностичні інтервали, так як завжди можливо кількісно чітко з’ясувати, як пороги. Отримані результати дослідження можливо використати для формалізації оцінки стану грунтів з метою впорядкування землеустрою і кадастру, вирішення загальних діагностичних задач стратегічного та поточного корегування і поліпшення якості землі для отримання ефективних і оптимальних рішень покращення урожайності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Гусаренко, М. і Любимова, Н. (2020) «Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контролю якості грунту», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 136-140. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/170 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій