Аналіз динаміки транспортно-технологічних агрегатів як систем змінної маси

  • Калінін Є. І. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: транспортно-технологічний агрегат, тіло змінної маси, рівняння руху, динаміка, прискорення, квазістатична маса

Анотація

Транспорт в сільському господарстві забезпечує технологічні процеси всередині галузі, а також зв’язок сільського господарства з іншими галузями народного господарства. Через несвоєчасні поставки вантажів зриваються роботи, простоює машинно-тракторний парк, не вивозиться вчасно сільськогосподарська продукція, знижується її якість, що призводить до значних втрат. Від ступеня розвитку транспорту та ефективності його використання багато в чому залежать результати всього сільськогосподарського виробництва. Сучасний транспортно-технологічний агрегат являє собою складну динамічну систему, масові показники якої можуть бути як постійними, так і змінюватися в процесі експлуатації (навантаження, або розвантаження напівначіпної транспортно-технологічної сільськогосподарської машини). Доведено, що транспортно-технологічний агрегат характеризується відносно малою величиною середнього гакового навантаження і максимальними коливаннями його амплітуд. Навантаження, що сприймаються трансмісією, в ряді випадків, досить суттєві, а їх амплітуди досягають більшої величини, ніж несуча здатність деталей. В той самий час, рух на низьких швидкостях супроводжується безперервними накатами транспортно-технологічної машини на трактор. Оскільки маса машини значно перевищує масу трактора, то коливання динамічної навантаженості трансмісії мають знакозмінний характер. Саме тому практичний інтерес має питання аналізу дійсних динамічних навантажень, що сприймаються трансмісією в різноманітних умовах роботи агрегату при зміні маси останнього. Це дозволить уточнити методи розрахунку деталей трансмісії на міцність та довговічність, а також методи вибору характеристик пристроїв, які використовуються в трансмісії для зменшення коливань навантажень. Для аналізу роботи трактора у складі транспортно-технологічного агрегату змінної маси напівначіпна машина розглядалась як система матеріальних точок з постійними масами, склад якої змінювався: частина матеріальних точок залишає систему, що розглядається (процес розвантаження технологічної машини), або приєднується до неї (процес навантаження технологічної машини). Таким чином, введено поняття матеріальної точки змінної маси як множини точок, які в деякий момент часу знаходяться в області, що обмежена деякою контрольною поверхнею. Причому, ця область простору в умовах задачі, що розглядається, може бути представлена як така, що виконує поступальний або/та обертальний рух разом з деякою геометричною точкою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Калінін, Є. (2020) «Аналіз динаміки транспортно-технологічних агрегатів як систем змінної маси», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(12), с. 38-43. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/155 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи