Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку ґрунту в системі органічного землеробства

  • Теслюк Г. В. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
  • Волик Б. А. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
  • Майстришин Р. М. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: обробіток, ґрунт, система, землеробство, якість, робочий орган, форма, кришення, силове поле, напруження

Анотація

В роботі запропонована методика аналітичного визначення якості розпушення ґрунту комбінованим агрегатом на проектному етапі його створення. Методика передбачає аналіз послідовного впливу на оброблюване середовище робочих органів різної геометричної форми, що дозволяє виконати раціональну їх комплектацію в агрегаті. В основу аналітичних досліджень закладена теорія внутрішньої напруги у ґрунті, яка отримала подальший розвиток. Сутність теорії полягає в тому, що у ґрунті існує внутрішня напруга (ВН). Якщо силове поле (СП), що створює робочий орган перевищує ВН, то відбувається процес кришення. Співвідношення СП і ВН визначає ступінь кришення і розміри структурованих відмінностей, що утворюються. При цьому, величина СП визначається величиною площі поверхні зколюваної призми і питомим зчепленням часток ґрунту, а величина ВН – силами зчеплення часток і модулем пружності. В запропонованій моделі виконаний перехід від дискретного до інтегрального визначення загальної реакції ґрунту на дію робочих поверхонь робочого органа, що дозволило суттєво підвищити точність виконуваних розрахунків. В роботі наведені приклади раціонального комплектування комбінованих агрегатів на основі дискових робочих органів в залежності від конкретних ґрунтових умов пристосовано до технології мінімального обробітку ґрунту Mini-Till. Якість розпушення ґрунту, внутрішня напруга, комбінований агрегат, раціональна комплектація

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Теслюк, Г., Волик, Б. і Майстришин, Р. (2020) «Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку ґрунту в системі органічного землеробства», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 48-52. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/146 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Інтенсивні та екологічно ощадні технології рослинництва