Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини

  • Черних Т. В. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: статистика, деталь, гідромашина, ремонт, відновлення, операція, технологічність, доцільність, обладнання

Анотація

Проведено статистичну оцінку технічного стану ресурсолімітуючих деталей аксіально-поршневих гідромашин гідравлічних трансмісій і визначено кількісну оцінку придатних деталей без ремонту та з його проведенням, а також непридатних деталей, які являються основними складовими при виявленні оцінки ремонтної технологічності деталей. Розглянуто основні та допоміжні операції ремонтних робіт та їх трудомісткості, які впливають на показник ремонтної технологічності деталі, при цьому встановлено, що трудомісткість допоміжних операцій обумовлює його зниження. Враховуючи те, що ремонтна технологічність деталей обумовлюється технічною підготовкою спеціалізованого ремонтного підприємства до якої входить вибір та впровадження основного технологічного процесу ремонту деталей, забезпеченість виробничого підрозділу основним обладнанням та оснасткою, кваліфікованими робочими проводяться розрахунки коефіцієнтів економічної доцільності ремонту деталі, складності обладнання, кваліфікації робіт. Встановлено,що коефіцієнт економічної доцільності ремонту деталі формується з врахуванням вартості нової деталі та собівартості її ремонту, яка залежить від прийнятого способу відновлення робочої поверхні, при цьому зменшення собівартості підвищує коефіцієнт доцільності ремонту деталі та оцінку її ремонтної технологічності. Розрахунки коефіцієнта складності обладнання проводяться з врахуванням аналізу вартості основного обладнання, яке застосовується при виготовленні деталі та її ремонті. Його значення має не однозначний вплив на показники ремонтної технологічності деталі. Так, його збільшення характеризує низьку вартість обладнання, яке задіяне в ремонтному виробництві, що позитивно впливає на ремонтну технологічність деталі. В одночас зменшення вартості ремонтного обладнання в значній мірі обумовлюється недостатньою його кількістю, та простотою реалізованих конструкцій, і приводить до зростання трудомісткості ремонтних робіт,а значить і собівартості ремонту, що впливає на зменшення коефіцієнта доцільності ремонту деталі. Розрахунки коефіцієнта кваліфікації робіт вказали на доцільність забезпечення виробничих підрозділів слюсарями не нижче п’ятого розряду, що також підвищить ремонтну технологічність деталей, при цьому наявність в технологічному ланцюгу робочих з нижчим розрядом обумовлює її зменшення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Черних, Т. (2020) «Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 17-23. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/141 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Мобільні і стаціонарні енергозасоби та їх елементи