Підвищення ефективності технологічного процесу елеваторного комплексу за рахунок оптимальної маршрутизації

Ключові слова: елеватор, побудова технологічного маршруту, автоматизована система керування, критерії оптимізації, система SCADA, програмно логічний контролер, алгоритму керування, логічні рівняння

Анотація

На сьогодні, все частіше постає питання у підвищені продуктивності на елеваторних комплексах, так як необхідність в постійному покрашені результатів та економічності процесу виробництва завжди актуально. Тому виникають завдання в пошуку нових методів покрашення й оптимізації технологічного процесу. У даній статті проведений аналіз сучасних методів побудови технологічних маршрутів для транспортування зернової продукції. Актуальність даної теми обґрунтовується виходячи з неповної продуктивності технологічного обладнання, яке залучене до транспортування, якісних показників процесу та якості зерна, що транспортується. Аналізуючи стан даного питання, однією з основних причин недовикористання продуктивної потужності технологічного обладнання елеваторного комплексу, поряд з організаційними причинами, недостатньою технічною надійністю і якістю продукції, є відсутність розвиненої системи автоматизованого керування, що не дозволяє оператору ефективно управляти процесом в умовах експлуатації. В результаті підвищених вимог до автоматизованих систем та їх обладнанню, традиційні засоби регулювання та управління є технологічно й економічно неефективними, оскільки організація і функціональна структура, як підприємств, так і автоматизованої системи, залишається без змін, тому і якість технологічного процесу ніяк не може покращуватися. Тому на основі дослідження для розв'язання даної проблеми в області автоматизованого управління та візуалізації технологічного процесу, були визначені критерії оптимізації, впровадження яких дозволить знизити негативні показники технологічного процесу. Визначений спосіб застосування критеріїв оптимізації, побудований на базі мікропроцесорних засобів автоматизації (мікроконтролерів, логічних програмованих контролерів, і т.д.).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-02
Як цитувати
Тимчук, С., Сиротенко, М. і Мардзявко, В. (2021) «Підвищення ефективності технологічного процесу елеваторного комплексу за рахунок оптимальної маршрутизації», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(22), с. 82-88. doi: 10.5281/zenodo.6964706.
Розділ
Мехатроніка, інтегровані електро-технології та автоматизація