Математичне моделювання процесу сушіння рослинних матеріалів в барабанній сушарці при змінній швидкості переміщення матеріалу

  • Котов Б. І. Вінницький національний аграрний університет України
  • Калініченко Р. А. Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Спірін А. В. Вінницький національний аграрний університет України
Ключові слова: урожай, сушіння, сушарка, продуктивність, енергозатрати, тепловий баланс, математична модель, барабан

Анотація

В системі технологічних операцій післязбиральної обробки урожаю сільськогосподарських культур важливе місце займає сушіння. Універсальні сушарки барабанного типу широко використовуються в господарствах, оскільки, дозволяють проводити зневоднення різних сипучих вологих матеріалів, але за цілим рядом показників роботи (питомі затрати енергії, рівень автоматизації, виконання екологічних вимог, та інші) ці сушарки не зовсім відповідають сучасним вимогам виробництва сільськогосподарської і переробної галузей. Вирішення задач оптимізації щодо продуктивності і енергозатрат барабанних агрегатів можливе лише за наявності адекватної математичної моделі процесів тепло- і масообміну з урахуванням визначальних параметрів процесу. В статті на основі аналізу літературних джерел обґрунтовано наукове завдання аналітичного математичного опису і розрахунку визначальних параметрів процесу сушіння рослинних дисперсних матеріалів в пневмобарабанних агрегатах. За допомогою методів теплового і матеріального балансу на основі спрощених уявлень про процеси тепло- і масообміну побудовано математичну модель, що описує зміну параметрів сушильного агента і матеріалу в пневмобарабанному агрегаті в процесі переміщення вздовж обертального барабану. Для прикладу аналітичного аналізу зміни температури сушильного агента і матеріалу та його вологовмісту наведено розв’язок отриманих рівнянь для лінійного закону переміщення матеріалу вздовж барабану. Таким чином в результаті виконаного дослідження отримано математичну модель стаціонарного процесу сушіння рослинного матеріалу в пневмобарабанному агрегаті. Визначені аналітичні залежності, що описують розподіл параметрів процесу сушіння матеріалу в барабані з урахування швидкості переміщення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-13
Як цитувати
Котов, Б., Калініченко, Р. і Спірін, А. (2020) «Математичне моделювання процесу сушіння рослинних матеріалів в барабанній сушарці при змінній швидкості переміщення матеріалу», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(8), с. 19-23. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/49 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції