Дослідження сепаратора піднімаючо-сходячої дії для коренебульбозбиральних машин

  • Грушецький С. М. Подільський державний аграрно-технічний університет
Ключові слова: картопля, картоплезбиральна техніка, технологія, технологічний процес, зони технологічного процесу, процес сепарації, збирання картоплі, сепарація, ворох

Анотація

Україна має унікальний природний потенціал, що дозволяє стати лідером по виробництву сільськогосподарської продукції в Європі. Проте, для успішного виходу на західні ринки необхідно забезпечити перш за все конкурентоспроможність власної продукції, яка досягається при комплексній механізації технологічних процесів, зниженні затрат праці, збільшенні врожайності та якості одержуваної продукції.
Відповідно, метою дослідження було проведення порівняльного аналізу технологій і машин для збирання картоплі, розробка якісних показників сепарації картопляного вороху за рахунок різноманітних способів активізації сепарації і обладнання додатковими пристроями, покликаними прискорити просіювання ґрунту та руйнування грудок.
Дослідження проводилися шляхом технологічно-конструкційного аналізу технологій і машин для збирання картоплі. У процесі досліджень використовувались методи порівняння та математичного моделювання технологічних процесів. Інформаційною базою досліджень слугували праці українських та зарубіжних науковців з технологій і машин для збирання картоплі.
На основі проведеного порівняльного аналізу технологій, сепаруючих робочих органів і машин для збирання картоплі виявлено основні процеси, що впливають на агротехнічні показники збиральної техніки, запропоновано принципово нову схему сепаруючого пристрою коренебульбозбиральної машини, в якого робочий процес відділення бульб від ґрунту відбувається у піднімаючосходячій дії бульбоносного вороху. Виділено чотири характерні зони технологічного процесу сепарації в досліджуваному пристрої: зона переходу бульбоносного пласта ґрунту з лемеша на ворохопідйомний елеватор, визначено сила, що розриває столон; зона підйому і проходження вороху в місці максимального сходження гілок ворохопідйомного і бульбоприйомного елеваторів – розрахункове зусилля, яке чиниться на бульбу в цій зоні не веде до пошкоджень бульб; зона сходження ременів бадилевідокремлювача з поверхнею ворохопідйомного елеватора – ремені, розміщені з інтервалом 10...12 см, виконують функції: відсікають бульби від бадилля, вичавлюють бульби на поверхню потоку вороху, утримують потік ґрунту з бадиллям при сходженні його з кінця ворохопідйомного елеватора; зона зустрічі бульб з бульбовідбійним прутком. Визначено величину ударної реакції, що діє на бульбу в момент зіткнення з пруткому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-10-12
Як цитувати
Грушецький, С. (2021) «Дослідження сепаратора піднімаючо-сходячої дії для коренебульбозбиральних машин», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(20), с. 60-67. doi: 10.37700/enm.2021.2(20).60-67.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.