Експериментальне дослідження коливальних процесів, що відбуваються під час роботи в мобільних підйомниках з робочими платформами

  • Рєзніков О. О. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: експериментальне дослідження, мобільний підйомник, робоча платформа, коливання, прискорення, динамічне навантаження

Анотація

У статті представлено аналіз результатів експериментального дослідження коливальних процесів, що спостерігаються в мобільних підйомниках з робочими платформами (МПРП) під час виконання робочих операцій.
Проведено аналіз основних факторів, що впливають на динамічне навантаження МПРП. На підставі проведеного аналізу змінними факторами були обрані геометричні параметри, що характеризують розташування робочої платформи в просторі, та тип робочої операції. За реєстрований параметр було вибрано прискорення в точці кріплення робочої платформи до стріли і в точці зчленування стріли МПРП.
Відповідно до розробленої методики проведення експериментів отримано та проведено аналіз результатів вимірювань прискорення в точці кріплення робочої платформи до стріли і в точці зчленування стріли МПРП уздовж горизонтальної та вертикальної осей машини.
Аналіз отриманих осцилограм коливальних процесів, що спостерігаються в підйомнику під час виконання робочих операцій, вказує, що найбільші коливання відбуваються в точці кріплення робочої платформи до стріли вздовж вертикальної осі. При цьому слід зазначити, що прискорення в інших точках стріли МПРП, у яких фіксувалися експериментальні дані, значно менші за амплітудою коливань. Проведений аналіз динамічних показників роботи машини залежно від типу робочої операції вказує, що амплітуда коливань прискорень під час опускання робочої платформи на 35% більша, ніж під час підйому. Означений факт вказує на те, що процес опускання робочої платформи має більші динамічні показники в порівнянні з підйомом робочої платформи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-10-12
Як цитувати
Рєзніков, О. (2021) «Експериментальне дослідження коливальних процесів, що відбуваються під час роботи в мобільних підйомниках з робочими платформами», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(20), с. 54-59. doi: 10.37700/enm.2021.2(20).54-59.
Розділ
Конструкція і теорія сільськогосподарських машин.