Аналіз конструкцій пневмосепарувального каналу зернових сепараторів

  • Грушецький С. М. Подільський державний аграрно-технічний університет
  • Безпалий О. І. Подільський державний аграрно-технічний університет
Ключові слова: Сепаратор, зернова суміш, пнвмосепаруючий канал, сепарація зерна, інтенсифікація процесу сепарації, комплексний барабанний сепаратор

Анотація

Підвищення продуктивності барабанних зернових сепараторів шляхом аналізу їх конструкцій пневмосепарувального каналу зернових сепараторів.
Використовувались методи порівняльного аналізу, методи дедукції і аналізу, а також методи аеродинаміки.
Пневмосепаруючі канали зернових сепараторів представлені схемами: нагнітальні безканальні; нагнітальні та всмоктувальні канальні вертикальні; канальні зі замкнутою системою; всмоктувальні вертикальні з похилою сіткою; всмоктувальні вертикальні з подачею за периметром; нагнітальні похилі; всмоктувальні секційні; всмоктувальні кільцеві; всмоктувальні зі змінним робочим перетином; всмоктувальні дискові ротаційні, в яких реалізується різний тип взаємодії повітряного потоку зі зерновою масою.
Аналізом досліджень процесу очищення зернової суміші (ЗС) у повітряному потоці та конструкцій ПСК встановлені способи підвищення ефективності: оптимізацією технологічних параметрів; попередньою підготовкою ЗС та повітряного потоку; інтенсифікацією розподілення компонентів; використанням багатократного очищення; комбінуванням пристроїв різного типу дії.
Об’єктом дослідження обрано пневмосепаруючого каналу (ПСК) комплексного барабанного На підставі аналізу результатів досліджень підвищення ефективності процесу очищення обґрунтовано актуальність проблеми підвищення продуктивності зерноочисних машин внаслідок недостатньої ефективності роботи їх пневмосепаруючого каналу (ПСК) при розділені відмінних за властивостями ЗС сільськогосподарських культур.
Аналіз стану проблеми підвищення продуктивності зерноочисних машин та огляд їх існуючих конструкцій ПСК виявили наступні недоліки: обмеження технологічних показників роботи (товщини шару ЗС при їх завантаженні, ширини ПСК і т.п.); більшість досліджень проведена для окремих параметрів сепараційних каналів, які підлягали оптимізації; експериментальна апробація приводиться частково або відсутня зовсім; отримані математичні вирази ускладнені або не мають подальшого практичного використання; відсутність додаткової обробки ЗС. Перспективним напрямком підвищення ефективності процесу очищення ЗС від легких домішок є створення ПСК з розшарувальним пристроєм, який дозволяє не змінивши габарити серійних сепараторів типу КБС ПАТ «КМЗ» підвищити ефективність очищення ЗС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-10-12
Як цитувати
Грушецький, С. і Безпалий, О. (2021) «Аналіз конструкцій пневмосепарувального каналу зернових сепараторів», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (2(20), с. 32-42. doi: 10.37700/enm.2021.2(20).32-42.
Розділ
Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції