Значення вищої професійної освіти для зниження ризику виробничого травматизму

  • Вамболь С. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, (м. Харків, Україна)
  • Черепньов І. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, (м. Харків, Україна
  • Дубницький В. Ю. Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна)
  • Вамболь В. В.
  • Кірієнко М. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, (м. Харків, Україна)
Ключові слова: виробнича безпека, нещасні випадки, охорона праці, охорона праці в галузі, стан виробничого травматизму, аналіз рядів динаміки, показники рядів динаміки, прогнозування значень часового ряду

Анотація

Розглянуто питання щодо впливу освіти на рівень промислової безпеки та охорону праці, а також досвідченості працівників на стан виробничого травматизму. Базуючись на статистичних даних сайту Державної служби України з питань праці проведено, використовуючи методи аналізу часових рядів, дослідження динаміки нещасних випадків як загальних, так і по окремих видах подій. Встановлено, що виробництво за останні чотири роки знижується, але загальна тенденція смертельних випадків при виробничому травматизму має динаміку зростання. Виконано прогнозування стану виробничого травматизму на період до трьох років. Методика розрахунку показників динаміки виробничого травматизму зі смертельними наслідками в Україні базується на математичній моделі прогнозування значень часового ряду. Отримані прогнозні оцінки показують тенденцію до збільшення нещасних випадків у разі незмінності діючих умов. Розглянуто "людський фактор" як основну причину травматизму. Встановлено, що майже 50 % нещасних випадків відбулись з організаційних причин, і в цей сегмент входить значна частина освітньої складової. Показано, що серед людей, які знаходяться в однакових виробничих умовах, найменш схильні до травматизму ті, шо мають вищу освіту. Зроблено обґрунтоване припущення, що для суттєвого зниження кількості нещасних випадків на виробництві необхідно зосередитися насамперед на початковому етапі трудової діяльності працівника. З огляду на тенденцію збільшення чисельності людей які займаються розумовою працею або є операторами складних технічних систем, цього можна домогтися підвищивши ефективність підготовки студентів в закладах вищої освіти в процесі при вивчення ними таких навчальних дисциплін як: "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі".

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-07-05
Як цитувати
Вамболь, С., Черепньов, І., Дубницький, В., Вамболь, В. і Кірієнко, М. (2021) «Значення вищої професійної освіти для зниження ризику виробничого травматизму», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(19), с. 120-132. doi: 10.37700/enm.2021.1(19).120-132.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технол