Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання

  • Гриньова Я. Г. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна)
  • Криштоп Є. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (м. Харків, Україна)
Ключові слова: важкі метали, негативний вплив на довкілля, екосистеми, здоров’я людини, рослини, тварини, ґрунти, джерела надходження важких металів, токсиканти, екологізація, екологічна свідомість, виховання, освіта

Анотація

Проаналізовано наукові джерела, що дали змогу з’ясувати проблему забруднення важкими металами довкілля. З’ясовано, що до важких металів відносять більше 40 металів періодичної системи Д. Менделєєва з атомною масою понад 50 атомних одиниць: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi та ін.,а також їх надмірний вміст у різних об’єктах біосфери який чинить пригнічуючу і навіть токсичну дію на всі живі організми. Окреслено основні джерела надходження важких металів у навколишнє середовище – це промисловість, транспорт, котельні, сміттєспалювальні установки, тверді побутові відходи, сільськогосподарське виробництво та ін. Визначено допустимі рівні вмісту токсичних елементів в різних групах продовольчої сировини і харчових продуктів. В таблицях 1.2 та 1.3 поданореакції рослин на підвищені концентрації важких металів та їх вплив на здоров’я людини і тварин, адже рослинна їжа є основним джерелом надходження їх в організм. Також нами було наведено низку хімічних елементів, які при потраплянні в живий організм, за умови високих концентрацій, уражають органи і системи та спричиняють небезпечні захворювання. Виявлено, що головним чинником забруднення біосфери є промислове виробництво та запропоновано заходи, які будуть сприяти зменшенню або повній ліквідації шкідливих відходів. Вирішення означених проблем ми вбачаємо у посиленні юридичної відповідальності за неправомірне поводження з відходами; екологізації транспорту та промисловості; використання альтернативних видів енергії; упровадження органічного сільського господарства; формування екологічної свідомості суспільства, пріоритетність екологічного виховання й освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-07-05
Як цитувати
Гриньова, Я. і Криштоп, Є. (2021) «Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(19), с. 111-119. doi: 10.37700/enm.2021.1(19).111-119.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технол