Обґрунтування механізму енергозбереження в аграрному секторі

  • Болтянська Н. І. Dmytro Motornyi Tavria state agrotechnological university
  • Маніта І. Ю. Dmytro Motornyi Tavria state agrotechnological university
  • Комар А. С. Dmytro Motornyi Tavria state agrotechnological university
Ключові слова: аграрний сектор, напрямки енергозбереження, впровадження енергоефективних технологій, організація системи енергозбереження, альтернативні джерела енергії

Анотація

Останнім часом проблема підвищення ефективності енергоспоживання в агропромисловому комплексі та реалізація політики енергозбереження для України стає особливо актуальною. В статті означено найбільш значимі проблеми аналізу факторів енергоефективних аграрних технологій в сучасних економічних умовах: розробка системного науково-обґрунтованого підходу до впровадження енергоефективних технологій, аналіз стану ефективності використання енергії в агропромисловому комплексі, розробка та обґрунтування рекомендацій щодо підвищення енергоефективності і енергозбереження, які б враховували специфіки сільськогосподарського виробництва. Визначено причини високої енергоємності продукції агропромислового комплексу: низька продуктивність тваринницьких підприємств та посівних угідь, відсутність систематичного контролю за дотриманням енергозбереження, відсутність розроблених заходів щодо забезпечення енергоефективності і енергозбереження, розвитку та впровадження низько енергоємних технологій та використання альтернативних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів. Приведено структуру енергоємності однієї тони продукції рослинництва і тваринництва в Україні. Визначено головні напрями енергозбереження в
сільському господарстві – організаційні, технічні, технологічні, енергетичні, селекційні та наведено заходи в розрізі кожного напряму. Означено етапи, які повинен пройти розвиток поновлювальної енергетики в нашій країні і основні напрямки використання поновлювальних джерел енергії в агропромисловому комплексі. Приведено баланс потреби в енергоресурсах ферми. Для зниження енергоємності виробничих процесів необхідно широко впроваджувати нові технології, а питання організації енергозбереження можна віднести до заходів, що є високоефективними і вимагають незначних витрат. Відзначено, що для швидкого впровадження енергозберігаючих заходів необхідно розробити низку стимулів і знайти джерела фінансування. Розроблено схему стимулювання системи енергозбереження. Розкрито сутність запропонованих методів стимулювання: примушування, заохочення та сприяння.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Болтянська, Н., Маніта, І. і Комар, А. (2021) «Обґрунтування механізму енергозбереження в аграрному секторі», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(19), с. 7-12. doi: 10.37700/enm.2021.1(19).7-12.
Розділ
Енергозбереження і альтернативна енергетика