Удосконалення правових основ державного нагляду за дотриманням орендарями України вимог екологоощадного землекористування та охорони земель

  • Овчаров О. В. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
  • Власовець В. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: державний нагляд (контроль), законодавчо-правовий супровід, Конституція України, чинне законодавство, деградовані землі, гумус, оренда, землевласник, сівозміна, родючість ґрунтів

Анотація

Проаналізовано стан землекористування в товарному сільськогосподарському виробництві. Наведено дані суттєвого погіршення кількісних і якісних характеристик сільськогосподарських земель. Зазначено серйозну недосконалість законодавчо-правового супроводу питань оренди земель та державного нагляду за правильністю землекористування. Метою цієї роботи є розробка пропозицій з вдосконалення державного нагляду за виконанням орендарями вимог щодо збереження родючості ґрунтів, в тому числі й за рахунок впровадження науково обґрунтованих законодавчих пропозицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-02-12
Як цитувати
Овчаров, О. і Власовець, В. (2021) «Удосконалення правових основ державного нагляду за дотриманням орендарями України вимог екологоощадного землекористування та охорони земель», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (4(18), с. 100-113. doi: 10.37700/enm.2020.4(18).100-113.
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технол