Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря

  • Фесенко А. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Панкова О. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Гутянський Р. А. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Цехмейструк М. Г. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Безпалько В. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Ключові слова: атмосфера, повітря, викиди, парникові гази, концентрація, довкілля, обладнання, сушка зерна

Анотація

У роботі проведено дослідження впливу на атмосферне повітря виробничого обладнання сільськогосподарських підприємств у рамках розробки системи екологічного управління відповідно до ДСТУ ISO 14004:2006. Встановлено, що забруднення повітряного середовища у сільськогосподарському виробництві перш за все викликане використанням викопних видів палива, зокрема природного газу. Найбільш потужним обладнанням визнано сушку зерна SUKUP TE 2052E, яка використовується в господарствах сезонно, але воно потребує значних обсягів природного газу. Проведені розрахунки дали змогу оцінити обсяг викидів основних шкідливих та парникових газів – продуктів горіння природного газу (діоксид азоту, оксиду вуглецю, ртуті та її сполук, діоксиду вуглецю, оксиду діазоту та метану), приземні концентрації цих домішок в повітрі та відстань, на якій спостерігається максимальна концентрація забруднюючих речовин. Встановлено, що експлуатація такого сільськогосподарського обладнання може призводити до перевищення допустимої приземної концентрації діоксиду азоту. Максимальна концентрація речовини за несприятливих метеорологічних умов спостерігається на відстані 82,5 м. Отримані результати свідчать про необхідність віднесення використовуваного обладнання до об’єктів четвертого класу небезпечності зі встановленим розміром санітарно-захисної зони 100 м. Такі умови не потребують корегування взаємного розміщення обладнання сільськогосподарського підприємства та сельбищної зони для території дослідження. Проведений аналіз свідчить про значимість впливу об’єктів сільськогосподарського призначення на якість повітря та важливість врахування розмірів санітарно-захисної зони при розміщенні виробничих об’єктів сільськогосподарських підприємств. Для зменшення тривалості використання обладнання, що викликає занепокоєння стосовно впливу на довкілля, необхідно забезпечити його використання у більш стислі терміни за найбільш комфортних метеорологічних умов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Фесенко, А., Панкова, О., Гутянський, Р., Цехмейструк, М. і Безпалько, В. (2020) «Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 131-135. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/169 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Якість, стандартизація, безпека, екологічність та ергономічність машин і технологій