Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах

  • Тіщенко Л. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
  • Харченко С. О. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
  • Харченко Ф. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
  • Бакум М. В. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
  • Абдуєв М. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
  • Шитів М. М. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
Ключові слова: ефективність просіювання, фізико-механічні властивості, насіння гарбузу і кабачків, решета

Анотація

В роботі проаналізовані перспективи поліпшення просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків. Встановлено, що існуючі способи мають недостатню продуктивність та якість очищення та розділення, високі металоємкості та енергоємності. Поширеними машинами є пневмо-сортувальні столи та пневмосепаратори, які внаслідок вище перелічених недоліків не можуть задовільнити сучасне виробництво. При цьому існуючі решітні вібросепаратори мають потенціал з точки зору продуктивності та енергоємності. Однак серійні решета з круглими та поздовжніми отворами не можуть забезпечити необхідну якість та продуктивність просіювання насіннєвих сумішей кабачків та гарбузів. Тому робота направлена на пошук рішення цього актуального питання. Аналізом існуючих способів поліпшення просіювання сипких середовищ встановлено, що використання інтенсифікаторів та активаторів просіювання на віброрешетах є перспективним та ефективним. Досвід використання віброрешіт з прямокутними об’ємними активаторами для просіювання зернових сумішей кукурудзи, що підтверджений теоретичними та експериментальними дослідженнями, дозволяє прогнозувати аналогічне підвищення ефективності просіювання при розділенні насіння плоскої форми. Проведені експериментальні дослідження дозволили визначити розмірні характеристики насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків. Встановлені варіаційні криві основних розмірів насіння: довжини, товщини та ширини, які дозволили визначити їх діапазони варіювання. Ураховуючи отримані діапазони визначено орієнтовні параметри решіт з об’ємними активаторами для насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків. Подальші теоретичні та експериментальні дослідження дозволять перевірити рішення даного способу та оптимізувати конструктивно-кінематичні параметри розроблених решіт для насіння гарбузу та кабачків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Тіщенко, Л., Харченко, С., Харченко, Ф., Бакум, М., Абдуєв, М. і Шитів, М. (2020) «Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (1(5), с. 80-86. доступний у: http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/154 (дата звернення: 25Червень2022).
Розділ
Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції