Кравцов, А. «Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем». Науковий журнал «Інженерія природокористування» , вип. 3(21), Вересень 2021, с. 12-20, doi:10.37700/enm.2021.3(21).12-20.