Гриньова, Я., і Є. Криштоп. «Проблеми забруднення навколишнього середовища важкими металами та шляхи їх подолання». Науковий журнал «Інженерія природокористування» , вип. 1(19), Липень 2021, с. 111-9, doi:10.37700/enm.2021.1(19).111-119.