Здобицький, А. «Дослідження процесу перекочування рулону на опорно-приводних роликах». Науковий журнал «Інженерія природокористування» , вип. 1(5), Січень 2020, с. 68-73, http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/152.