Рожков, А., С. Дьяконов, і А. Пахучий. «Засоби механізації в перспективних технологіях вирощування зернових культур». Науковий журнал «Інженерія природокористування» , вип. 1(5), Січень 2020, с. 53-57, http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/147.