Кравцов, А. (2021) «Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем», Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), с. 12-20. doi: 10.37700/enm.2021.3(21).12-20.