Кравцов, А. (2021). Експериментальні дослідження трибосистем при наявності фулеренів в мастильному матеріалі. Частина 3. За конструктивними параметрами трибосистем. Науковий журнал «Інженерія природокористування» , (3(21), 12-20. https://doi.org/10.37700/enm.2021.3(21).12-20